Geenfinancieeladvies

Wanneer je personeel in dienst hebt, kan het gebeuren dat iemand ziek wordt. Dit is in eerste plaats natuurlijk vervelend voor de medewerker zelf, maar ook voor jou als werkgever. Een zieke medewerker kost namelijk gemiddeld € 405,- per dag. Met een verzuimverzekering van Sazas bescherm je jezelf tegen de financiële risico’s van verzuim. Maar word je met inzet van experts ook geholpen bij het voorkomen en verminderen van verzuim. Een goede verzuimaanpak helpt om verzuim zoveel mogelijk te voorkomen en te verminderen. Maar hoe maak je een goede verzuimaanpak? In 6 stappen nemen wij je hierin mee.

Direct benieuwd wat een verzuimverzekering voor jouw bedrijf kost? Vraag dan vrijblijvend een verzuimverzekering offerte aan.

Verzuimaanpak: in 6 stappen naar een goede aanpak

Stap 1: een verzuimbeleid maken

In een verzuimbeleid staat hoe het bedrijf en de medewerkers omgaan met verzuim en welke regels er gelden. Een belangrijk onderdeel van dit beleid is een verzuimprotocol. In dit protocol kan de hele organisatie lezen hoe wordt omgegaan met ziekmeldingen en verzuimbegeleiding.

Stap 2: communiceren met je medewerkers

Oprecht betrokken zijn bij je medewerker is heel belangrijk. Door regelmatig te vragen hoe het gaat, ben je beter op de hoogte van wat er speelt. Hierdoor kun je eerder op tijd ingrijpen en verzuim voorkomen. Een goede relatie met jouw medewerkers maakt het voor hen ook makkelijker om met een probleem naar je toe te komen. 

Stap 3: zorg voor een goede en veilige werkplek

Het klinkt misschien logisch, maar een goede en veilige werkplek is noodzakelijk. Het kan klachten namelijk voorkomen of ervoor zorgen dat deze minder erg worden. Denk bijvoorbeeld aan veilig gereedschap of een bureaustoel goed afstellen.

Stap 4: zet in op re-integratie 

Ook de begeleiding van zieke medewerkers is een onderdeel van het verzuimbeleid. Is de medewerker ziek, probeer dan samen hem of haar weer spoedig te laten terugkeren naar het werk (deels of helemaal). Als werkgever ben je eindverantwoordelijk voor de begeleiding en re-integratie.

Stap 5: volg de Wet verbetering poortwachter   

De stappen die horen bij de begeleiding van zieke medewerkers staan in de Wet verbetering poortwachter. Hierbij zijn verschillende partijen betrokken, zoals de arbodienst. Probeer zo goed op de hoogte te blijven en houd de controle.

Stap 6: verzuim voorkomen met het personeelsbeleid   

Het is belangrijk dat jouw medewerkers zich kunnen ontwikkelen, doorgroeien en dat de zwaarte van het werk past bij hun mogelijkheden. Dit draagt ook bij aan het voorkomen en verminderen van verzuim. De visie op opleiding en ontwikkeling binnen het bedrijf kun je vastleggen in het personeelsbeleid.